Array


TERMENI SI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Bine ai venit ,

            Acest site aparţine societăţii MERIDIAN TAXI SRL, Acest site este conceput şi  aparţine societăţii MERIDIAN TAXI SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Dumitru Brumărescu, NR. 7,  RO 15370052, J40 / 5129 / 2003, tel. 021.408.05.18, 021.408.05.22.

Acest document conţine termenii şi condiţiile site-ului web: www.meridiantaxi.ro  şi alte aplicaţii ce apartin sau au legatura cu acest site, aplicatii pentru smartphone-uri pentru telefoane Android si iPhone,  promotii derulate si altele.

Accesul şi utilizarea acestui site se realizează numai cu respectarea termenilor şi condiţiilor de mai jos şi a oricăror versiuni aplicabile la momentul accesării, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Rugăm a se  verifica această pagină frecvent. Termenii şi condiţiile modificate vor intra în vigoare doar în momentul în care sunt publicate pe website şi actualizate. În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, şi/ sau modificările aduse lor, vă rugăm să încetati utilizarea site-ului. Accesarea şi/sau  utilizarea site-ului , sub orice formă reprezintă însuşirea şi acceptarea  termenilor  şi condiţiilor existente la momentul respectiiv.

Prin completarea procesului de inregistrare declarati si garantati că orice informaţie transmisă în formularul de înregistrare este de actualitate,completă şi exactă şi înregistrarea nu încalcă nici o lege sau regulament aplicabil.

 

Prezentare site. Neangajarea răspunderii de către societatea Meridian Taxi srl.

 

Site-ul  reprezintă o prezentare generală a produselor şi serviciilor oferite de către societatea MERIDIAN TAXI .  Informaţiile prezentate privind activitatea societăţii , a tarifelor afişate , corespund la momentul redactării lor, sau al actualizării site-ului , existând însă şi posibilitatea apariţiei unor erori sau omisiuni, ele având caracter informativ , nereprezentând obligaţii contractuale asumate de MERIDIAN TAXI.

Există de asemenea posibilitatea ca informaţiile din acest site să nu fie complete şi actualizate, motiv pentru care nu pot fi considerate oferte ferme sau angajamente contractuale.  Totodată există riscul unui acces neautorizat asupra site-ului, astfel că, nu ne asumăm răspunderea pentru cazul în care unele informaţii ori documente nu ar fi reale, nu sunt afişate , sunt şterse sau nu sunt stocate.

MERIDIAN TAXI pune la dispoziţie utilizatorilor site-ului www.meridiantaxi.ro şi aplicaţii smartphone pentru Android şi iPhone. Pentru accesarea şi utilizarea acestora se consideră acceptate atât Termenii cât şi condiţiile de utilizare ale site-ului cât şi Termenii şi condiţiile speciale pentru  utilizarea aplicaţiilor respective.  

Site-ul poate să cuprindă linkuri către site-uri externe şi informaţii privind terţe entităţi, fără a implica asumarea vreunei responsabilităţi cu privire la corectitudinea sau actualitatea informaţiilor , funcţinarea link-urilor externe, conţinutul respectivelor site-uri ori securitatea accesării lor. Ne declinăm orice răspundere privind ofertele comerciale ale unor terţi care ar fi afişate pe site-ul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a şterge , modifica, fără preaviz , informaţiile ce figurează în acest site, de a suspenda , modifica ori şterge unele părţi ale site-ului în orice moment.

In nici un caz  nu vom fi raspunzatori pentru nici un fel de daune sau pierderi directe, indirecte, speciale, punitive sau exemplare care decurg din accesul la acest site web sau utilizarea sa sau orice informatii continute in acesta.

 

·         Dreptul de utilizare a site-ului. Limitarea responsabilităţii .

 

Aveti dreptul sa utilizati acest site web  cu bună credinţă, doar in conformitate cu Termenii de Utilizare si, in orice caz, in scopuri legale si corecte, care includ respectarea tuturor legilor, a regulamentelor si codurilor de practica in vigoare de pe teritoriul Romaniei sau alta jurisdictie de la care accesati acest site web.

În calitate de utilizator vă obligaţi :

a) să furnizaţi date corecte şi complete în toate interacţiunile şi comunicările cu site-ul , aşa cum este cerut de formularul de înregistrare ori alte formulare ,atunci când este cazul;

b) să menţineţi  şi să înlocuiţi  datele de înregistrare în concordanţă cu realitatea, exacte şi complete, atunci când situaţia o cere;

c) să nu  produceţi nici un fel de abuz privind funcţionalitatea site-ului , sau acţiuni ce pot aduce daune societăţii noastre, inclusiv , dar fără a se limita la modificarea, copierea, ştergerea oricărei informaţii de pe site, introducere de viruşi, etc.

d) se obligă să nu publice materiale defăimătoare, de ameninţare, oBscene sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator sau faţă de orice altă persoană fizică sau juridică, informaţii şi materiale prohibite de legile în vigoare,

e) îşi asumă  întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale pe site.

În caz de nerespectare a condiţiilor de mai sus, Meridian Taxi, va şterge informaţiile respective, şi va putea să folosească orice mijloace legale împotriva persoanei responsabile.

Conţinutul acestui site este prezentat fără nici o garanţie de orice natură.

 

 

Marca  

Numele, marca şi logo-ul MERIDIAN TAXI sunt supuse protecţiei legislaţiei privind proprietatea intelectuală.

Constituie infracţiune de contrafacere reproducerea , imitarea, utilizarea fără drept, sau aplicarea acestor mărci fără acordul şi autorizarea societăţii MERIDIAN TAXI, şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Site-ul poate menţiona  cu acordul titularului alte mărci şi denumiri comerciale .

 

Drepturile de autor

MERIDIAN TAXI este autorul  acestui site , toate drepturile ce decurg din această calitate fiindu-i rezervate. Informaţiile , fotografiile , textele , sloganurile , imaginile şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea lui MERIDIAN TAXI, sau a unor terţi care au autorizat pe MERIDIAN TAXI să le folosească. Reproducerile parţiale sau integrale nu sunt permise fără acordul prealabil scris al societăţii MERIDIAN TAXI, sau a terţilor care deţin respectivele drepturi. Utilizatorii au obligaţia de a se conforma tuturor dispoziţiilor legislative pentru protecţia drepturilor de autor.

 

 

Date cu caracter personal.

Pot exista anumite capitole ori funcţii ale site-ului prin care vi se solicită furnizarea de date cu caracter personal , fiind aplicabile prevederile din Politica de confidenţialitate, prevederi pe care le acceptaţi prin accesarea site-ului ori a aplicaţiilor oferite de MERIDIAN TAXI.

 

Date cu caracter non-personal.

Aveţi posibilitatea de a consulta acest site fără dezvăluirea identităţii , şi fără a da informaţii cu privire la pesoana dumneavoastră. Informaţiile  communicate de dvs. se vor considera neconfidenţiale , putând fi utilizate şi difuzate de MERIDIAN TAXI SRL , în mod liber, cu respectarea legislaţiei aplicabile .

Există posibilitatea de a obţine şi a colecta informaţii în mod automat , dar care nu sunt  şi nu pot fi asociate cu o anumită persoană, informaţii cu privire la accesările efectuate prin intermediul site-ului , tipul de browser pe care îl utilizaţi, la platforma computerului dvs. şi la numele domeniului prin care aveţi acces la acest site.

Vă informam de  asemenea că aveţi dreptul de a opta pentru primirea de informaţii despre produsele, ofertele şi promoţiile noastre, respectiv de a refuza primirea unor astfel de informaţii.

 

Plasarea unui hiperlink spre site-ul meridiantaxi.ro, este permisă doar cu autorizarea prealabilă scrisă a societăţii MERIDIAN TAXI SRL,

MERIDIAN TAXI SRL, nu poate fi responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri ce fac obiectul unui hiperliNk , plecând de la site-ul : www.meridiantaxi.ro şi nu îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la conţinutul, serviciile şi produsele disponibile pe site sau plecând de la site.

 

Accesând site-ul nostru putem insera un cookie ( mic bloc de date trimis browser-ului dvs. de către un server web şi stocat pe hard),   în computerul dvs.  Acest cookie nu ne permite să vă identificăm personal, doar ne permite să inregistrăm informaţii , la modul general, cu privire la navigaţia computerului dvs. pe site-ul nostru, - paginile accesate, data şi ora accesării,etc.- pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

Aveţi posibilitatea de a vă exprima opoziţia cu privire la inserarea de cookies setându-vă browser-ul astfel:

- dacă navigaţi pe Internet Explorer 3,4, sau 5 (Microsoft) accesaţi ,, afişaj'', ,, opţiuni avansate ''.Printre opţiunile pe care le puteţi activa, a 4-a este intitulată  ,, avertizează înainte de a accepta cookies'' şi numai pe Internet cu Internet Explorer4, a 5-a este intitulată ,, refuzaţi cookies întotdeauna.

- dacă navigaţi pe Internet  cu Nvigator Gold 4( Netscape): accesaţi ,,opţiuni'', ,, preferinţe de reţea'', ,,protocoale'' . Pentru a suprima în orice moment inserarea unui cookies , individual, folosiţi manualul de utilizare al computerului dvs.

·         Virusi, Infracţiuni de hacking şi alte infracţiuni

Este interzisă folosirea abuzivă a site-ului prin introducerea cu bună ştiinţa de virusi, programe spion (Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware) sau alte materiale daunătoare. Este interzis să încercaţi să obtineţi accesul neautorizat la site, la serverul pe care este stocat site-ul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectat la site. Este interzis atacul site-ului prin intermediul unui atac „denial-of-service” sau „distributed denial-of service”.

Prin incălcarea acestor prevederi  se va comite o infractiune, în temeiul Legii 161/2003 si a Legii penale aplicabile. MERIDIAN TAXI  va raporta orice astfel de încălcare către autoritaţile competente de aplicare a legii şi va coopera cu aceste autorităţi prin dezvăluirea identitaţii dvs. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul va înceta imediat.

MERIDIAN TAXI nu va fi făcut răspunzator pentru nici un fel de  pierderi sau daune cauzate de un atac denial-of-service, virusi sau alte materiale nocive tehnologic care pot infecta calculatorul dvs., programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate ca urmare a utilizarii de catre dumneavoastra a Site-ului sau a descărcării de orice material postat pe Site, sau pe orice site legat de acesta.

 

Crearea acestui site , conţinutul şi accesarea lui sunt supuse legislaţiei în vigoare în România. Termenii şi condiţiile de faţă sunt sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legislatia romană. Prezentii Termeni de utilizare si orice dispută sau pretenţie decurgând din sau în legatură cu prezentul act sau obiectul acestuia (inclusiv litigii sau cereri non-contractuale), vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislatia din Romania.

 

Pentru orice informaţii şi nelămuriri vă stăm la dispoziţie, putându-ne contacta la adresa de e-mail: office@meridiantaxi.ro